وب تابلو ساز حرفه ای http://logotablo.mihanblog.com 2017-10-20T02:55:19+01:00 text/html 2017-05-22T07:56:39+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی درمان گیاهی بواسیر http://logotablo.mihanblog.com/post/28 <p align="right" style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><a href="http://iran-clinic.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1/"><span lang="AR-SA" dir="RTL">درمان گیاهی بواسیر</span></a></span></strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p align="right" style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">بواسیر(هموروئید)، بیماری دردناکی است که باعث التهاب و بزرگ شدن رگ های اطراف مقعد می شود. درمان های طبیعی برای بواسیر وجود دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">هاماملیس: از برگ ها، پوست درخت و ساقه های این گیاه برای تهیه دارو استفاده می شود. آب تقطیر شده این گیاه برای درمان بواسیر مفید است. برای استفاده،پنبه را به آب این گیاه آغشته کنید و به قسمت موثر بمالید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> text/html 2017-05-22T07:56:08+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی درمان سنتی شقاق http://logotablo.mihanblog.com/post/27 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">جهت<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="text-align: right;"><a href="http://iran-clinic.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C/"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">درمان شقاق با طب سنتی</span></b></a></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">در هر مرحله ای که باشید رعایت 10 فرمان زیر ضروری است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">1-&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">قبل از اجابت مزاج و دفع مدفوع دهانه ی مقعد را با روغن برگ مورد چرب کنید.این امر سبب میشود که هنگامی که برای شستشو دست به دهانه ی مقعد میکشید زخم مقعد دچار کشش و پارگی مجدد نشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><br><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">2-<span lang="AR-SA" dir="RTL">بعد از اجابت مزاج دهانه ی مقعد را با صابون مخصوص ضد عفونی یا صابون بچه خوب کفمال کرده و با اب گرم بشویید و سپس با دستمال توالت خشک کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span> text/html 2017-05-22T07:55:26+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی بیماری شقاق و علل آن http://logotablo.mihanblog.com/post/26 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">شقاق نام عربی و فیشر نام انگلیسی آن و ترک یا چاک خوردگی نام فارسی آن میباشد. شقاق در واقع همان زخم شدن لبه داخلی مقعد می باشد. شقاق مقعد</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;((Anal fissure),&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">وضعیتی بسیار دردناک بوده که حاصل زخم سطحی یا پارگی در ناحیه پوشش سلولی مقعد است. شقاق به صورت یک خط طولی است که در نیمه تحتانی کانال مقعد در ناحیه زیر خط دندانه‌ای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;(dentate line)&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">ایجاد می‌شود و چون این ناحیه گیرنده‌های حسی بسیار زیادی دارد، یک وضعیت فوق‌العاده دردناک ایجاد می‌کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span> text/html 2017-05-21T06:24:52+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی فیشر مقعدی و درمان آن http://logotablo.mihanblog.com/post/24 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فیشر مقعدی</span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فیشر یا شقاق مقعد همان زخم یا پارگی خطی لبه مقعد می‌باشد که باعث ایجاد زخم خطی درد‌ناک در حاشیه مقعد می‌شود. این زخم موجب انقباض عضله داخلی مقعد و در نتیجه ایجاد درد شدید و نهایتاً احساس تنگی هنگام دفع می‌شود. چرخه ایجاد زخم، احساس درد، اسپاسم و ابتلا به یبوست ادامه یافته و باعث مزمن شدن زخم خواهد شد. زخم به سمت بیرون مقعد گسترش یافته و تشکیل زائده پوستی به نام</span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Sentinel Pile&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">را می‌دهد و چنانچه به سمت داخل کانال مقعدی گسترش یابد یک زائده مخاطی داخلی به نام پاپی هیپرتروفیه را تشکیل می‌دهد که معمولاً با هموروئید اشتباه می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span> text/html 2017-05-21T06:24:19+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی آیا هموروئید یا بواسیر خود به خود درمان می شود؟ http://logotablo.mihanblog.com/post/23 <span style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در صورت عدم درمان هموروئید درد خارش و سوزش و حساسیت ممکن است همیشه باقی بماند زیرا این نقطه از مقعد همیشه در معرض فشار قرار دارد و در هنگام دفع وریدهای مقعد تحت فشار قرار می گیرند. عوامل مختلفی ممکن است علائم هموروئید را پنهان کند. همورئید داخلی و خارجی درجه اول حدود یک هفته زمان می برد تا درمان شود اما همورئید داخلی بزرگ درجه&nbsp;</span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۳</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;و&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">۴</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ممکن است چند ماه طول بکشد تا با روش درمان دارویی بهبود یابد. برای درمان این بیماری سریعترین و قطعی ترین روش را انتخاب کنید و درمان را به تعویق نیاندازید زیرا با مزمن شدن بیماری هم هزینه بیشتری برای درمان پرداخت می کنید و هم به دلیل خونریزی های متعدد دچار کم خونی و بیماری های دیگر می شوید</span> text/html 2017-05-21T06:23:46+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی نحوه درمان شقاق http://logotablo.mihanblog.com/post/22 <span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 13.3333px; text-align: right;">یک جراحی بسیار ساده می باشد که از صدها سال قبل هم انجام می شد که شامل شل کردن همان عضله ای که اسپاسم کرده و برداشتن زخم. که این کار هم با چاقو قابل انجام می باشد و اخیراً در چند سال اخیر با لیزر و بی حسی موضعی که فوق العاده کار راحتی می باشد و بدون بستری و بیهوشی در کلینیک قابل انجام است. دقیقاً زیر ناحیه ای که زخم می باشد تزریق لیدوکائین انجام می شود و بعد از این که مریض کاملاً بی حس شد به وسیله لیزر یا چاقو زخم برداشته می شود و آن عضله ای اسفنکر داخل مقعد بین 10 تا 20% شل می شود با این کار بیمار از فردای جراحی به راحتی می تواند دستشویی کرده و ظرف چند هفته آرام آرام زخمش خوب شود</span> text/html 2017-05-21T06:23:14+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی انواع درمان هموروئید http://logotablo.mihanblog.com/post/21 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نخست، مهم است بدانید که برای درمان بیشتر هموروئیدها نیازی به انجام عمل جراحی نیست. عمل جراحی فقط زمانی توصیه می‌شود که بیماری حاد بوده و روش‌های درمانی دیگر برای درمان آن افاقه نکرده باشد. البته جراحی به عنوان مؤثرترین روش برای درمان هموروئید داخلی است. هموروئیدکتومی، روشی متداول برای درمان هموروئید خارجی است. برای هموروئیدهای داخلی، معمول‌ترین روش جراحی، لیگاسیون با استفاده از باندهای لاستیکی و تزریق اسکلروتراپی است</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span> text/html 2017-05-18T07:46:00+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی پروتزهای سینه تا چه مدت باقی می ‌مانند؟ http://logotablo.mihanblog.com/post/20 <p align="right" style="text-align: right;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">علیرغم این‌ که پوشش خارجی پروتزها بسیار مقاوم هستند اما مانند تمام محصولات ساخت دست بشر بالاخره کهنه و نازک شده و نهایتا از بین می ‌روند و مواد آن به بیرون تراوش پیدا می‌ کند. از نظر کلینیکی تشخیص آن، مشکل است و به ندرت خود فرد می ‌تواند تشخیص دهد، در این وضعیت سینه ‌اش کمی صاف می ‌شود و یا شکل آن تغییر پیدا می ‌کند. به این حالت متلاشی شدن یا تراوش یا پارگی پروتز سینه می‌ گویند.&nbsp;</span></p> text/html 2017-05-18T07:45:34+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی درمان سنتی بواسیر http://logotablo.mihanblog.com/post/19 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برای<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span dir="RTL" style="text-align: right;"><a href="http://iran-clinic.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1/"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">درمان بواسیر</span></b></a></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span class="apple-converted-space" style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">هیچ گاه جراحی را انتخاب نکنید چون &nbsp;شما کنترل خود را در دفع باد شکم از دست می دهید.تا&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۱۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;روز صبح ناشتا یک روز در میان :یک روز&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲۲</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;لیوان عرق شاهتره را داغ کنید تا به حد جوش برسد ، بلافاصله آن را روی&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;قاشق غذاخوری خاکشیر که از قبل تمیز کرده اید بریزید و به جای صبحانه میل کنید . و تاظهر هیچ چیز نخورید مگر کمپوت با فرنی &nbsp;رقیق .روز بعد&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قاشق غذاخوری ترنجبین را در یک ونیم لیوان آب جوش حل کنید و صاف کرده داغ داغ روی&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;قاشق&nbsp; خاکشیر که از قبل تمییز کرده اید بریزید و به جای صبحانه میل کنید و تاظهر مثل روز&nbsp; قبل عمل نمایید .بعد از ظهر هم مسهل عام را مصرف کنید البته برای تاثیر بهتر مسهل عام برای بواسیر ، به آن &nbsp;سه پستان ، آویشن و قدومه از هر کدام&nbsp;</span><span lang="FA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲۵</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;گرم &nbsp;اضافه کنید</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span> text/html 2017-05-17T10:52:11+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی بهترین سایز پروتز سینه http://logotablo.mihanblog.com/post/18 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اکثر خانمها یی که جهت بزرگ کردن سینه با پروتز مراجعه می کنند به یکی از دو دسته زیر تعلق دارند</span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span dir="LTR" style="text-align: right;"></span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><span style="text-align: right; font-size: 10pt; line-height: 14.2667px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">post partom atrophy 1 .&nbsp;<span lang="AR-SA" dir="RTL">خانمهای میانسال که متعاقب حاملگی و شیر دهی دچار (تحلیل سینه ها بعد از زایمان) شده اند که اغلب معتقدند تنها زمانی که از شکل و ظاهر سینه هایشان راضی بوده اند هنگام حاملگی بوده است.2.خانمهای جوانتر که سینه هایشان هرگز به طور کامل رشد نکرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></span> text/html 2017-05-17T10:51:45+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی درمان بواسیر با رابربند http://logotablo.mihanblog.com/post/17 <p align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">از این روش برای افراد مبتلا به بواسیر درجه</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۲</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">و</span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">۳</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده میشودبواسیردرجه دو: در این درجه بالشتکهای همورئیدی یا بواسیری از مقعد بیرون می گردند اما به خودی خود می توانند دوباره به جای اولشان برگردند و نشانه آن خونریزی با درد است. در این درجه ناحیه کوچکی از هموروئید در هنگام دفع مدفوع از مقعد بیرون می گردد که به علت سفت بودن بافت پیوندی کانال مقعد همورئید مجددا به درون باز می گردد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p> text/html 2017-05-16T09:55:48+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی پرسش و پاسخ در مورد پروتز سینه http://logotablo.mihanblog.com/post/15 <p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بهترین سن برای پروتز سینه کدام است؟</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">یكی از كلیدی ترین نكته ها در موفقیت جراحی قرار دادن<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span dir="RTL"><a href="http://andam.clinic/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">پروتز سینه</span></b></a></span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">، انتخاب سایز مناسب آن است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">شایع ترین سؤالات در زمینه پروتز سینه پاسخ می دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></p> text/html 2017-05-16T09:55:22+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی درمان بواسیر در خانه http://logotablo.mihanblog.com/post/14 <p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بواسیر چیست؟ عبارت‌ است‌ از سیاهرگ‌های‌ گشادشده‌ (واریسی‌) در راست‌ روده‌ یا مقعد. بواسیر ممكن‌ در مجرای‌ مقعدی‌ (بواسیر داخلی‌) یا در مدخل‌ مقعد (بواسیر خارجی‌) واقع‌ شده‌ باشد. بواسیر ممكن‌ است‌ سال‌ها وجود داشته‌ باشد اما تنها با وقوع‌ خونریزی‌ بدان‌ پی برده‌ شود</span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">انواع بواسیر (هموروئید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></p><p><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">همانطور كه گفته شد هموروئید دو نوع مختلف دارد كه در زیر توضیح مختصری درباره آن‌ها ارائه شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></p> text/html 2017-05-15T09:40:00+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی انواع درمان جراحی چاقی http://logotablo.mihanblog.com/post/13 <span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; line-height: 12.84px; font-family: Tahoma, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">كدام یك برای‌تان مناسب است؟</span><span style="font-size: 9pt; line-height: 12.84px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">از جراحی‌های<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span></span><strong><span dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a href="http://andam.clinic/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(215, 74, 54); text-decoration: none;">درمان چاقی</span></a></span></strong><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span class="apple-converted-space"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">كه در حال حاضر به صورت روتین در دنیا انجام می‌شوند می‌توان به<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp;گاستریك بای‌پس، اسلیو گاستركتومی و باندینگ یا حلقه معده اشاره كرد. روش پلیكیشن هم توسط یكی از جراحان در ایران ابداع شده و هنوز در مراحل تحقیقاتی است. بعضی جراحی‌ها هم به دلیل عوارض زیادشان امروزه منسوخ شده‌اند، از جمله گاستریك بای‌پس روده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></span><br><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اسلیو گاستركتومی،80 درصد از معده حذف می‌شود</span></span> text/html 2017-02-07T10:08:30+01:00 logotablo.mihanblog.com ترانه مرادی بیماری شقاق یا فیشر مقعدی چیست؟ http://logotablo.mihanblog.com/post/12 <span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Byekan; font-size: 14px; text-align: right;">آیا تا به حال لب شما ترک خورده است؟ اگر به آخرین باری که لب‌تان دچار ترک شده که معمولاً مربوط به فصول سرما است فکر کنید، احتمالاً متوجه می‌شوید که ابتدا پوست لب خشک و سپس شروع به ترک برداشتن کرده است. اگر به ترک لب‌تان بی‌توجهی می‌کردید، خشکی آن به قدری شدت می‌یافت که باعث وسیع و عمیق شدن ترک و در نهایت خونریزی در آن می‌شد. این مثال ساده نمونه‌ی بارزی از یک نوع شقاق بود که می‌تواند بارها برای بدن هر فردی رخ داده باشد.</span><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Byekan; font-size: 14px; text-align: right; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Byekan; font-size: 14px; text-align: right;">شقاق یک ترک‌خوردگی باریک با طول و عمق مشخص است که ممکن است در پوست یا یک دیواره‌ی یا غشای مخاطی ایجاد شود. شقاق یک بیماری بسیار شایع است که اگر زود اقدام به پیگیری آن شود می تواند به راحتی درمان شود. بسته به ناحیه‌ای که دچار شکاف یا ترک ایجاد شده است انواع شقاق در بدن انسان ایجاد و نام‌گذاری می‌شود. شقاق مقعد و شقاق پا، دو شکاف مشترکی هستند که در بدن رخ می‌دهند.</span>